پورتال اصلی دانشگاه به  آدرس زیر تغییر یافت و جهت  

  

اطلاع از برنامه های دانشگاه  به آدرس زیر مراجعه  

نمایید  

 

http://javanroud.ksh.pnu.ac.ir/Portal/Home 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 1393/11/19ساعت 14:4  توسط   |